เรื่อง

ระบาดหนัก! ยูเอ็นจับมือชายแดนเมียนมา-ลาว-ไทยเร่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติสามเหลี่ยมทองคำ

12 พฤษภาคม 2023
ภาพ: © UN News/Daniel Dickinson

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNODC
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้