ภาพ

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยนำคณะเข้าพบนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน

30 สิงหาคม 2023