เรื่อง

3 ประเด็นต้องจับตาเปิดฉากประชุมผู้นำโลก UNGA ครั้งที่ 78

15 กันยายน 2023

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ
ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้