เรื่อง

ผู้ช่วยเลขาธิการยูเอ็นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

18 มกราคม 2024
ภาพ: © Felipe Paullier Olivera (Linkedin)

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้