เรื่อง

ปัจจุบันประชากร 1 ใน 8 คนเป็นโรคอ้วน

01 มีนาคม 2024
ภาพ: © WHO/2024

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
WHO
องค์การอนามัยโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้