เรื่อง

การคุ้มครองทางสังคมเพื่อความเท่าเทียม: เส้นทางสู่การฟื้นฟูและความสามารถในการฟื้นตัวกลับคืน

15 กรกฎาคม 2020
A migrant worker is about to cross the Salween River from Thailand to Myanmar
ข้อความประกอบ: A migrant worker is about to cross the Salween River from Thailand to Myanmar
ภาพ: © UNRCO Thailand

เขียนโดย

แกรม บัคลีย์

แกรม บัคลีย์

ILO
ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสำนักงานคณะทำงานว่าด้วยการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ILO
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้