คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และรัฐสภาแห่งประเทศไทย

17 สิงหาคม 2020

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ