คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของผู้ประสานงานสประชาชาติประจำประเทศไทยในวาระการประชุมใหญ่และพิธีเปิดตัววัน Girls in ICT Day

17 สิงหาคม 2020

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

FAO
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ITU
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ยูเอ็น เอสแคป
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNESCO
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ