เรื่อง

โลกต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ #UN75 กันเถอะ

19 สิงหาคม 2020
I had my say #UN75
ข้อความประกอบ: I had my say #UN75
ภาพ: © UN

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้