คำกล่าวและสุนทรพจน์

สุนทรพจน์ของเลขาธิการสหประชาชาติ ณ มหาวิทยาลัย THE NEW SCHOOL หัวข้อ “ผู้หญิงกับอำนาจ”

27 กุมภาพันธ์ 2020

คำกล่าวโดย

António Guterres

António Guterres

ยูเอ็น
Secretary General
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ