คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของผู้ประสานงานสประชาชาติประจำประเทศไทย ในการสัมนา 'ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน' ที่นิด้า

11 กันยายน 2020

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ