เรื่อง

สุขสันต์วันเกิด 75 ปี UN! 🎂

25 ตุลาคม 2020
SDGs Jar
ภาพ: © UNRCO/ Wasin Pathomyok

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้