เรื่อง

Blockchain aids protecting migrant workers in Thailand

03 กันยายน 2021
ข้อความประกอบ: Myanmar migrant workers in Delta Galil’s garment facility in Ayutthaya, Thailand.
ภาพ: © IOM 2021

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

IOM
International Organization for Migration

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้