ผู้จัดงาน

FAO

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความยากจนต้องหมดไป
ความอดอยากต้องหมดไป
แก้ปัญหาโลกร้อน

ข้อมูลติดต่อ

Bangkok@fao.org
15 ตุลาคม 2021 | 4:00am - 5:30am

World Food Day Observance

FAO’s Regional Office for Asia and the Pacific will convene its annual regional World Food Day observance, virtually this year, on Friday 15th October (in lieu of 16th October) with the theme Agri-food system innovations in Asia and the Pacific.

สถานที่ตั้ง

Online
Virtual
Thailand
15 ตุลาคม 2021 | 4:00am - 5:30am

เกี่ยวกับอีเวนต์

ผู้พูด

จงจิน คิม

จงจิน คิม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
 
 
อัตสึโกะ โอคุดะ

อัตสึโกะ โอคุดะ

ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค