ผู้จัดงาน

IOM

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลดความเหลื่อมล้ำ

ข้อมูลติดต่อ

mailto:mediathailand@iom.int
26 พฤศจิกายน 2021 | 9:30am - 12:00pm

IOM Thailand Film Screening and Photo Exhibition Event

In celebration of the International Migrants Day and 70th Anniversary of the International Organization for Migration (IOM), we are proud to present a Film Screening and Photo Exhibition Event on 14 December 2021 at Alliance Francaise Bangkok.

สถานที่ตั้ง

Bangkok
179 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan
Thailand
26 พฤศจิกายน 2021 | 9:30am - 12:00pm

เกี่ยวกับอีเวนต์