ผู้จัดงาน

UN Women, UNESCO

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเท่าเทียมทางเพศ

ข้อมูลติดต่อ

a.nozaki[a]unesco.org
24 พฤศจิกายน 2021 | 5:09 PM - 25 พฤศจิกายน 2021 | 4:30 AM

The Big Conversation: Handbook to Address Violence against Women in and through the Media

On the occasion of International Day for the Elimination of Violence against Women, 25 November 2021

สถานที่ตั้ง

‏‏‎
‏‏‎ Zoom
Thailand
24 พฤศจิกายน 2021 | 5:09 PM - 25 พฤศจิกายน 2021 | 4:30 AM

เกี่ยวกับอีเวนต์