ผู้จัดงาน

APDIM – UN ESCAP, ITU, UNESCO

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษาที่มีคุณภาพ
ความเท่าเทียมทางเพศ
ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
20 เมษายน 2021 | 5:00 PM - 5 มิถุนายน 2021 | 4:59 PM

UNESCO supports Women in AI

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

สถานที่ตั้ง

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
Thailand
20 เมษายน 2021 | 5:00 PM - 5 มิถุนายน 2021 | 4:59 PM

เกี่ยวกับอีเวนต์