ผู้จัดงาน

UNESCO

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษาที่มีคุณภาพ
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

ข้อมูลติดต่อ

mh.unakul@unesco.org
21 ธันวาคม 2021 | 2:00 AM - 22 ธันวาคม 2021 | 6:00 AM

Three Decades of Ayutthaya World Heritage: Values, Challenges and Impacts

The Historic City of Ayutthaya was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1991 as one of Thailand’s first World Heritage properties. This seminar, ‘Three Decades of Ayutthaya World Heritage: Values, Challenges and Impacts’, will look back at 30 years of World Heritage inscription, consider the distinct challenges that the Ayutthaya site faces today and reflect on its future, including a host of potential approaches towards more holistic management of the historic city.

 

สถานที่ตั้ง

‏‏‎ ‏‏‎
‏‏‎ ‏‏‎
Thailand
21 ธันวาคม 2021 | 2:00 AM - 22 ธันวาคม 2021 | 6:00 AM

เกี่ยวกับอีเวนต์