เรื่อง

Opinion: Self-interest leads to climate push

04 มกราคม 2022
ภาพ: © Unsplash/Adisak Jantra Sopark

เขียนโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้