คำกล่าวและสุนทรพจน์

International Day of Women and Girls in Science — UN Secretary-General's Message (11 February 2022)

11 กุมภาพันธ์ 2022

คำกล่าวโดย

António Guterres

António Guterres

ยูเอ็น
Secretary General
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN
United Nations