คำกล่าวและสุนทรพจน์

Resident Coordinator's Remarks at the Fifth National Programme Advisory Committee Meeting (NPAC) on the Safe and Fair Programme

25 กรกฎาคม 2022

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ILO
International Labour Organization
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women