คำกล่าวและสุนทรพจน์

Resident Coordinator's Remarks at the BCG Model in the Health and Wellbeing Sector Webinar

25 กรกฎาคม 2022

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN ESCAP
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme
UNEP
United Nations Environment Programme
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
WHO
World Health Organization