คำกล่าวและสุนทรพจน์

Resident Coordinator's Remarks at the Panel Discussion on Social Return on Investment in Rights and Choices for Women and Girls in Reproductive Health

27 กรกฎาคม 2022

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNFPA
United Nations Population Fund