คำกล่าวและสุนทรพจน์

Resident Coordinator's Remarks at the webinar "BCG Economy Model in the Bioenergy, Biomaterial and Biochemical Sector"

26 สิงหาคม 2022

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN
United Nations
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization