เรื่อง

Opinion: poor youth mental health is costing Thailand

30 สิงหาคม 2022
ข้อความประกอบ: Children and adolescents are incredibly resilient, but their mental health has suffered seriously from the grief, uncertainty, isolation and stress brought on by the Covid-19 pandemic.
ภาพ: © UNICEF Thailand

เขียนโดย

คยองซัน คิม

คยองซัน คิม

UNICEF
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNICEF
United Nations Children’s Fund

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้