เรื่อง

Sustainable financing can boost Thailand’s climate goals, experts stress

19 กันยายน 2022
ภาพ: © UN Thailand/2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Global Compact
United Nations Global Compact
UN
United Nations

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้