คำกล่าวและสุนทรพจน์

Resident Coordinator’s Remarks to the Standing Committee on Economics, Monetary and Finance of the House of Representatives

26 มกราคม 2023

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ILO
International Labour Organization
UN Global Compact
United Nations Global Compact
UNEP
United Nations Environment Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization