คำกล่าวและสุนทรพจน์

Resident Coordinator's Remarks to the SMEs for SDGs Roundtable

09 กุมภาพันธ์ 2023

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Global Compact
United Nations Global Compact
UN
United Nations