คำกล่าวและสุนทรพจน์

Resident Coordinator's Remarks to the SMEs for SDGs Roundtable

09 กุมภาพันธ์ 2023

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Global Compact
United Nations Global Compact
UN
United Nations