เรื่อง

A how-to guide to defuse the climate time-bomb

21 มีนาคม 2023
ข้อความประกอบ: UN Secretary-General António Guterres in Tuvalu, an island nation on the extreme frontlines of the global climate emergency.
ภาพ: © UN Photo/Mark Garten (2019)

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN
United Nations

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้