เรื่อง

Against the Odds: Stories from women in Thailand during COVID-19

26 มิถุนายน 2020
Indigenous women in Thailand
ข้อความประกอบ: Indigenous women in Thailand
ภาพ: © UN Women/Ploy Phutpheng

เขียนโดย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้