ผู้จัดงาน

UN, UNFPA, UNICEF

สตรีมเพื่อชมอีเวนต์

https://www.facebook.com/thailand.un

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต

ข้อมูลติดต่อ

onwara.poonsombat@one.un.org
22 กันยายน 2020 | 7:00pm - 9:00pm

Thai youth speak: COVID-19 impact & responses-Panel discussion and survey findings

A panel discussion and briefings highlight the survey findings and provide a platform for vulnerable youth, including those from ethnic backgrounds, those with disabilities, those from Thailand’s southern region, and teen mothers, to voice the challenges they face and suggestions for policymakers across relevant sectors.

สถานที่ตั้ง

Bangkok
Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan District
10330 Bangkok
Thailand
22 กันยายน 2020 | 7:00pm - 9:00pm

เกี่ยวกับอีเวนต์