สิ่งพิมพ์

9 ธันวาคม 2564 รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ในประเทศไทย ฉบับที่ 213 โดยองค์การอนามัยโลก

09 ธันวาคม 2021

เผยแพร่โดย

WHO

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้