สิ่งพิมพ์

การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมต่อเด็กในประเทศไทย

17 เมษายน 2023

เผยแพร่โดย

UNICEF

เผยเพร่ร่วมกับ

Thailand Development Research Institute (TDRI)
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1709

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้