สิ่งพิมพ์

การสนทนาครั้งใหญ่ คู่มือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ

24 พฤศจิกายน 2021

เผยแพร่โดย

UN WOMEN
UNESCO
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 422
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 544

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้