สิ่งพิมพ์

ข้อคิดเห็นของเยาวชนและนายจ้างเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานทำของเยาวชนไทย

01 สิงหาคม 2021

เผยแพร่โดย

UNICEF

เผยเพร่ร่วมกับ

Sasin
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 303

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้