เรื่อง

ยูเอ็น-กูเกิล เปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลโลกร้อนออนไลน์

22 เมษายน 2022
ภาพ: © UN

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้