เรื่อง

เรื่องกินเรื่องใหญ่ เมื่อโลกร้อนจะทำให้อาหารขาดแคลนและราคาแพงยิ่งกว่านี้ เราจึงต้องปฏิรูประบบผลิต บริโภค และกำจัดอาหาร!

16 ตุลาคม 2022
ภาพ: © UN Thailand/2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

FAO
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ยูเอ็น
สหประชาชาติ
WFP
โครงการอาหารโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้