เรื่อง

นรวัฒน์ ตะเวที มองเห็นอะไรใน 'โลกสองใบ' ของคนพิการทางสายตา

09 พฤษภาคม 2023

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้