สิ่งพิมพ์

การประเมินผลกระทบจากโควิด 19 ในประเทศไทย : การจ้างงานและตลาดแรงงาน

18 มิถุนายน 2020
Impact Assessment of COVID-19 in Thailand: Employment and Labour

เผยแพร่โดย

ILO
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1380

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้