เรื่อง

โรงเรียนไทยในชนบทช่วยยูเอ็นวางแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนด้อยโอกาส

24 ตุลาคม 2019
UN Day Celebration in 2019
ข้อความประกอบ: ภาพงานฉลองวันสหประชาชาติในปี 2562
ภาพ: © สำนักงานผู้ประสานงาน (สหประชาชาติ)

เขียนโดย

Bovornpong Teddy  Vathanathanakul

บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล

ยูเอ็น
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย
 
 
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้