ผู้จัดงาน

UN Women

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเท่าเทียมทางเพศ
ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

Younghwa.choi@unwomen.org
10 ธันวาคม 2021 | 2:30am - 3:45am

A webinar on how to develop Standard Operating Procedures (SOPs) for responding to violence against women including women migrant workers

  ‏‏‎  ‏‏‎  ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎

สถานที่ตั้ง

Zoom
Virtual
Thailand
10 ธันวาคม 2021 | 2:30am - 3:45am

เกี่ยวกับอีเวนต์