สิ่งพิมพ์

COVID-19 Weekly Situation Update (29 December 2021 ) No. 216

29 ธันวาคม 2021

เผยแพร่โดย

WHO
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 555
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 588

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้