สิ่งพิมพ์

การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทย

01 ตุลาคม 2020
Cover of Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand

เผยแพร่โดย

UNDP
UNICEF

เผยเพร่ร่วมกับ

Thailand Office of the National Economic and Social Development Council
Asian Development Bank
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1116
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1532

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้