สิ่งพิมพ์

2020 UN Thailand Results Report

30 เมษายน 2021
2020 UN Thailand Results Report

เผยแพร่โดย

FAO
ILO
IOM
ITU
OHCHR
UN WOMEN
UN HABITAT
UNAIDS
UNDP
UNDRR
UN Environment
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WHO
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1921
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1708

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้