สิ่งพิมพ์

รายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 17 จังหวัด

01 มีนาคม 2021

เผยแพร่โดย

UNICEF

เผยเพร่ร่วมกับ

National Statistical Office of Thailand
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 810

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้