สิ่งพิมพ์

Asia–Pacific Migration Data Report 2021

24 สิงหาคม 2022

เผยแพร่โดย

IOM
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 531

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้