สิ่งพิมพ์

SDG Ambition Guide

26 มีนาคม 2021

เผยแพร่โดย

ยูเอ็น

เผยเพร่ร่วมกับ

Global Compact Network Thailand - GCNT
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 194
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 249
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 178
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 162

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้